Reiki

Reiki is een Japans woord dat universele levensenergie betekent. Dit is een levenskracht die in de hele schepping aanwezig is. Reiki staat voor de balans tussen REI (buiten) en KI (binnen). Het is een helende energie die het evenwicht tussen lichaam en geest herstelt. Het werkt in op verschillende niveaus van je bewustzijn (fysiek, mentaal, emotioneel).

Via handoplegging stroomt de energie dwars door kleding heen. Degene die Reiki geeft functioneert als doorgeefluik. Het zelfgenezend vermogen van degene die Reiki ontvangt wordt hierdoor aangesproken en verbeterd. De Japanse theoloog Dr. Mikao Usui heeft rond 1900 de helende kracht via handoplegging herontdekt. In een visioen werd hem de toegang tot deze levenskracht geopenbaard. Hij was ervan overtuigd dat het voor iedereen mogelijk is toegang te krijgen tot deze heelwijze en begon het verder te verspreiden. Nu heeft Reiki bekendheid verworven in vele landen over de hele wereld.

Reiki behandeling

Wil je eens kennis maken met Reiki en zelf ervaren wat het bij je doet, dan kun je mij bellen of mailen. De kennismakingsbehandeling duurt ongeveer een kwartier en kost €5. Een volledige behandeling duurt ongeveer een uur. De voorkant en de achterkant van het lichaam en het hoofd worden behandeld. De behandeling kost € 50.

Combinatie behandeling Reiki en Reconnective Healing

Een gecombineerde behandeling met Reiki en Reconnective Healing is ook mogelijk en duurt ongeveer een uur en kost € 50.

Reiki cursussen

Een Reiki cursus kan individueel gegeven worden of aan kleine groepjes en bestaat meestal uit twee dagdelen. Iedereen kan een Reiki cursus volgen. Je hebt er geen (voor)opleiding voor nodig en het is niet gebonden aan een religie. De geplande cursussen staan vermeld onder het kopje “Agenda”. Als je voorkeur uit gaat naar een andere datum dan hieronder vermeld staat, neem dan gerust contact op. Een cursus kan, in overleg, ook doordeweeks of alleen overdag plaatsvinden.Reiki I kost € 160. Reiki II kost € 500. De prijzen zijn vastgesteld door de Reiki Alliance.

De behandelingen en cursussen worden gegeven te Noordlaren, Achter de Hoven 10.

Voor zowel een behandeling als voor een cursus geldt: Betaling contant of overgemaakt voor aanvang van het consult/inwijding op rekeningnummer NL96TRIO0784688443 Ten name van Agatha Visser, Noordlaren